JULI
8 | Torshälla. SAGA salongen

 9 | Halmstad, Slottet

13 | Stottvångs Grufva

14 | Västerviksfestivalen

21 | Karlskoga, Statt

 AUGUSTI
6 | Vinön. Vinöns värdshus

12-13 | Stockholms Visdagar, Lasse i Parken

19 | Uppsala, Katalin

20 | Gävle, Gasklockorna